fbpx
Scroll to top

Badania i pomiary

Wykonujemy kompleksowe badania i pomiary elektryczne.

Bezpieczeństwo oraz niezawodność instalacji elektrycznych zapewniają okresowe przeglądy i pomiary. Wszystkie instalacje elektryczne przed oddaniem ich do eksploatacji muszą być poddane oględzinom próbom i pomiarom. Podczas ubezpieczania budynku prywatnego czy firmowego, ubezpieczyciele nie informują o konieczności posiadania aktualnych badań instalacji. Protokoły z tych badań są niezbędne do otrzymania odszkodowania np. w przypadku pożaru.

Wykonujemy pomiary:

  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • rezystancji izolacji
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • natężenia oświetlenia
  • rezystancji uziemienia instalacji odgromowej